SANIRANA OGROMNA DEPONIJA U LASLOVU

Uz mnoštvo promišljanja i uloženog entuzijazma i truda kroz protekle 2 godine,  uz pomoć bagera, kamiona, drobilici i neizostavnog ljudskog faktora, uz sufinanciranje naše općine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zapušteno divlje odlagalište pretvorili smo u lijep i ugodan vidikovac na okoliš koji nas okružuje. Naime, Odlukom o dodjeli sredstava i Ugovorom Fonda Općini Ernestinovo dodijeljeno je 64.000,00 EUR za sanaciju 3., a ujedno i posljednje faze sanacije divlje deponije u Laslovu. Dodijeljena sredstva po ovom ugovoru iz državnog proračuna iskoristili smo kako bismo sanirali građevinski otpad  i zapušteno i neodržavano odlagalište otpada pretvoriti u vidikovac sa sjenicom na samom vrhu. Od problema koji je ugrožavao sigurnost naših žitelja i narušavao izgled naše zajednice, kroz dugogodišnji izazov, došli smo do rješenja u kojem ćemo svi skupa uživati. Završetkom projekta i sanacijom značajno smo utjecati na okoliš koji nas okružuje te poboljšati kvalitetu života naših sumještana i uljepšati vizuru samoga mjesta. Ukupna vrijednost sve tri faze sanacije odlagališta iznosi 222.000,00 EUR.