Obavijest o deratizaciji na području Općine Ernestinovo

Deratizacija na području Općine Ernestinovo (naselja Divoš, Laslovo i Ernestinovo,)
provoditi će se u vremenu od 02.05. do 03.05.2024. godine
Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica stambenih
zgrada (domaćinstava), uporabom meka na osnovi djelatne tvari bromadiolona.
Antidot je vitamin K-l.

obavijest općina ernestinovo