Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Ernestinovo

Na osnovi članaka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19, dalje: Zakon) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ernestinovo na sjednici održanoj 16. travnja 2019. donijelo je

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE ERNESTINOVO

(objavljeno 18. travnja 2019. u 12:57 sati)

Na području Općine Ernestinovo određuju se biračka mjesta:

  1. Biračko mjesto broj 1. u: Ernestinovu, Osnovna škola Ernestinovo, Školska 1, na kojem će glasovati birači albanske, mađarske, njemačke, romske, slovačke, srpske, bošnjačke, crnogorske, makedonske, rusinske i slovenske nacionalne manjine s prebivalištem u Ernestinovu i Divošu.
  2. Biračko mjesto broj 2. u: Laslovu, Osnovna škola Laslovo, Školska 1, na kojem će glasovati birači albanske, mađarske, njemačke, romske, slovačke, srpske, bošnjačke, crnogorske, makedonske, rusinske i slovenske nacionalne manjine s prebivalištem u Laslovu.

 

KLASA: 013-03/19-02/5
URBROJ: 2158/04-19-1
Ernestinovo, 18. travnja 2019.

Predsjednica
Eržebet Vig-Simunić, v. r.

Dokument možete preuzeti ovdje:

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.