Pravovaljana lista kandidata i zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća mađarske nacionalne manjine u Općini Ernestinovu

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ernestinovo utvrdilo je, prihvatilo i objavilo Pravovaljanu listu kandidata za izbor članova mađarske nacionalne manjine u Općini Ernestinovo te je sastavilo i objavilo zbirnu listu kandata za izbor članova vijeća mađarske nacionalne manjine u Općini Ernestinovo.

Liste su objavljene dana 16. travnja 2019. u 14:03 sati.

Na osnovi članka 18. stavka 1. i 2., članka 20. stavka 1., 2. i 4. te članka 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine ERNESTINOVO, odlučujući o prijedlogu predlagatelja DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU
LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI ERNESTINOVO

Predlagatelj:
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE – DZMH

Kandidati/kandidatkinje:

 1. ŠARIKA GAJNOK; MAĐARICA; LASLOVO, VLADIMIRA NAZORA 27; rođ. 10.11.1986.; Ž
 2. KAROJ KOVAČ; MAĐAR; LASLOVO, ZADRUŽNA 8; rođ. 05.09.1977.; M
 3. SILVIJA BOCKA; MAĐARICA; LASLOVO, POBJEDE 4; rođ. 17.07.1969.; Ž
 4. DAVID ĐEKEMATI; MAĐAR; LASLOVO, POBJEDE 26; rođ. 07.08.1967.; M
 5. LAJOŠ BOCKA; MAĐAR; LASLOVO, VLADIMIRA NAZORA 42; rođ. 24.04.1954.; M
 6. LADISLAV DEŽE; MAĐAR; LASLOVO, VLADIMIRA NAZORA 57; rođ. 28.11.1970.; M
 7. JULIJANA ŠUICA; MAĐARICA; LASLOVO, VLADIMIRA NAZORA 82; rođ. 15.04.1979.; Ž
 8. GIZELA PETE; MAĐARICA; LASLOVO, VLADIMIRA NAZORA 15; rođ. 19.01.1966.; Ž
 9. DEŽE KELEMEN; MAĐAR; LASLOVO, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 9; rođ. 09.07.1973.; M
 10. HAJNALKA ĐEKEMATI; MAĐARICA; LASLOVO, VLADIMIRA NAZORA 72; rođ. 25.10.1971.; Ž

Predsjednica

ERŽEBET VIG-SIMUNIĆ, v. r.

 

Na osnovi članka 19., članka 20. stavka 1. podstavka 1. i stavka 4. te članka 41. točke 4 Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih (“Narodne novine”, broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine ERNESTINOVO sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU KANDIDATA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI ERNESTINOVO

 1. LAJOŠ BOCKA; DZMH
 2. SILVIJA BOCKA; DZMH
 3. LADISLAV DEŽE; DZMH
 4. DAVID ĐEKEMATI; DZMH
 5. HAJNALKA ĐEKEMATI; DZMH
 6. ŠARIKA GAJNOK; DZMH
 7. DEŽE KELEMEN; DZMH
 8. KAROJ KOVAČ; DZMH
 9. GIZELA PETE; DZMH
 10. JULIJANA ŠUICA; DZMH

Predsjednica
ERŽEBET VIG-SIMUNIĆ, v. r.

Dokumente o objavi možete preuzeti ovdje:

Objava pravovaljane liste i zbirne liste kandidata za izbor članova vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Ernestinovo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.