Reciklirajmo otpad – čuvajmo okoliš

Stupanjem na snagu nove Odluke sve općine i gradovi do 2020.g. moraju smanjiti “proizvodnju” miješanog komunalnog otpada za 50%. Ukoliko ne smanjimo količinu miješanog otpada za 50% Općina će morati plaćati kaznene penale po svakoj premašenoj toni otpada.

Čipirati ćemo sve kante, a uvest će se i novi način naplate odvoza smeća. Cijena odvoza smeća uključivati će mjesečni paušalni iznos + cijena po broju pražnjenja u jednom mjesecu. Dakle, ukoliko svaki tjedan budete izvozili kantu, plaćati ćete veću cijenu za odvoz, no ukoliko budete reciklirali i odvajali otpad, te kantu izvozili 1-2 puta mjesečno, plaćati ćete manju cijenu odvoza smeća. Kante za papir i vreće za plastiku posjeduju sva kućanstva na području općine.

Za sve ostale vrste otpada koje se mogu reciklirati (papir, karton, plastika, metalna ambalaža, stiropor, stare baterije, stakleni ambalažni otpad, ravno staklo, PET – boce, PE – folija, limenke, stari lijekovi, otpadne gume bez naplatka (do 4 komada), metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema), elektronički otpad, glomazni otpad, drveni otpad, tekstil, odjeća, akumulatore, fluorescentne cijevi, zeleni otpad, ) na raspolaganju Vam je reciklažno dvorište u Antunovcu u koje možete besplatno odložiti otpad.

Također, svaka 4 mjeseca u svakom naselju biti će postavljena mobilna reciklažna dvorišta na par dana kako bi bila pristupačnija mještanima za odvajanje otpada. Glomazni otpad skupljati ce se 2 x godišnje, te se ukidaju kontejneri. Ukoliko djelatnici Unikoma uvide da ste u kantu bacili otpad koji je moguće reciklirati (npr. akumulator), putem čipa će zabilježiti da je to Vaša kanta te Vam na slijedećem računu ispostaviti cijenu za zbrinjavanje tog akumulatora.

Pozivamo mještane da se uključe u odgovorno odvajanje otpada. Koristite svoje plave kante i vrećice, odlažite otpad propisno, jer tako čuvate okoliš i planet Zemlju za naše buduće generacije

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.