Javni poziv za uvid u spis – Zadružna ulica, Laslovo

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa:

  • izgradnja nerazvrstane ceste u Vinogradskoj ulici u Laslovu, 2. skupine,
    na građevnim česticama k.č.br. 1438, 1441 k.o. Laslovo u Laslovu, Vinogradska.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01. ožujka 2018 u 08:00 sati, na lokaciji – 31000 Osijek, Trg L. Mirskog 1.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Robert Konjik, građ.teh.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.