Obavijest zainteresiranim prijaviteljima na natječaj iz programa ruralnog razvoja

U ime Ministarstva poljoprivrede obavještavamo vas da počinje kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. ‘Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava‘ te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. ‘Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti‘.

Za sudjelovanje na radionicama možete se registrirati putem poveznica za Mjeru 6 (21.02.2018- 14h) i za Mjeru 4-(Osijek 21.02.2018- 12h.) – http://ruralnirazvoj.hr/

Prihvatljive aktivnosti unutar Mjere 4.1.1.

prihvatljivi materijalni troškovi- ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:

 • objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
 • zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

iii. ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti

 • objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 • sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

Mjera 6.2.1.

Korisnici

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

Prihvatljive aktivnosti

Potpora se dodjeljuje za provođenje aktivnosti iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski/umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ marketing proizvoda, navedenih u poslovnom planu.

Potpora

Bespovratna financijska sredstava u fiksnom iznosu od 50.000 EUR za provedbu prihvatljivih aktivnosti.

 

PRILOZI

http://ruralnirazvoj.hr/

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.