U završnoj fazi legalizacija općinskih objekata

Općina Enestinovo u vlasništvu ima 11 objekata: zgradu općinske uprave, dvije mrtvačnice, dvije zgrade za sportsku namjenu, galeriju Petar Smajić, četiri samostojeće kuće i zgradu općinskih stanova.

Za sve objekte su bili podneseni zahtjevi za legalizaciju, no zbog nedostataka sredstava bili su stavljeni u mirovanje. Na početku mandata, ponovno smo pokrenuli proces legalizacije i ubrzali ga kako bismo imali legalno upisanu imovinu, te kako bismo se mogli javiti na natječaj za energetsku obnovu zgrade. Postupak legalizacije je u završnoj fazi, te su nam preostala još samo dva objekta za legalizaciju, koja su u postupku.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.