Općina Ernestinovo donijela mjeru za pomoć poduzetnicima s područja Općine

Kako bi smanjili teške gospodarske posljedice epidemije koronavirusa, Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svoj 30. sjednici na prijedlog općinske načelnice donijelo je odluku o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade uslijed nastupa posebnih okolnosti za poduzetnike, u trajanju od 3 mjeseca.

Poduzetnici; tvrtke i obrti koji su obustavili rad temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19. ožujka 2020. godine, bit će oslobođeni plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 1. 4. 2020. godine do 30. 6. 2020. godine.

Poduzetnici; tvrtke i obrti, koji su nastavili s radom i imaju iskazani pad prihoda više od 30% na mjesečnoj razini u odnosu na referentno razdoblje iz 2019. godine oslobađaju se plaćanja obveze komunalne naknade u iznosu 50% utvrđene komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti uz ispunjenje slijedećih uvjeta:

  • da u razdoblju za koje traže oslobađanje plaćanja komunalne naknade nije došlo do prekida radnog odnosa radnika odnosno nisu otpustili radnike niti smanjili broj radnika na bilo koji način,
  • da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Ernestinovo.

Zahtjev za djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalne naknade obveznik plaćanja podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ernestinovo u roku od 30 dana od danas, na propisanom obrascu koji će biti objavljen na web stranici Općine Ernestinovo.

Uz mjere koje je donijela Vlada RH i mjere koje je podržalo vijeće, uvjereni smo da ćemo ublažiti negativne posljedice na poslovanje poduzetnika.

PRILOZI

Obrazac-zahtjeva-za-oslobođenje-od-komunalne naknade

Odluka o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade uslijed nastupa posebnih okolnosti

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.