Besplatna kastracija pasa na području Općine Ernestinovo

Općina Ernestinovo u suradnji s Udrugom ITV Grenzenlos, Njemačka sufinancirat će kastraciju pasa čiji vlasnici imaju prebivalište na području Općine Ernestinovo, što znači da će kastracije pasa biti BESPLATNE za njihove vlasnike. Mještani imaju mogućnost iskoristiti ovu priliku DO ISKORIŠTENJA PREDVIĐENIH SREDSTAVA.

Naime, Općina Ernestinovo je za 2020. godinu osigurala 10.000,00 kuna za provedbu Projekta besplatnih kastracija za pse čiji vlasnici imaju prebivalište na području Općine Ernestinovo. Sufinanciranje kastracije pasa na području naše općine provodi se s ciljem smanjenja broja neželjenih pasa na adekvatan i blag način.

Prijave za kastracije organizira Veterinarska Stanica Osijek, koja nakon prijave dodjeljuje termine za kastraciju na način da se poštuje kronološki redoslijed prijava. Prijavnici pristupite putem priloženog QR koda ili poveznice: https://forms.gle/2GbeqfJDNefxzp41A

Informacije se mogu dobiti na telefon 031/275 066 ili 098/212 404.

Kastracije se obavljaju u prostorijama Veterinarske stanice Osijek, a vlasnici pasa dužni su potpisati Informativni pristanak na operaciju prije samog zahvata čime potvrđuju da su upoznati s rizicima i mogućim komplikacijama. Veterinar ima pravo odbiti izvesti operativni zahvat ako utvrdi da postoje opasnosti po život i zdravlje psa.

Psi koje se prijavljuje na kastraciju moraju biti mikročipirani, a vlasnici pasa obavezni su dokazati svoje prebivalište na području Općine Ernestinovo putem svoje osobne iskaznice ili putovnice za kućne ljubimce iz koje su vidljivi adresa vlasnika i broj mikročipa psa.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.