Okončana 2. faza radova na sanaciji deponije u Laslovu

Uz sam rub naselja Laslovo,  uz stambene kuće nalazi se divlja deponija građevinskog otpada zaostalog od obnove obiteljskih kuća nakon Domovinskog rata. Iako je sanacija navedenog odlagališta bila planirana u samoj obnovi obiteljskih kuća nakon Domovinskog rata, do preuzimanja izvršne vlasti nitko nije mario o njoj niti poduzimao radnje kako bi se deponija propisno sanirala.

Radi se o zemljištu koje je u naravi pašnjak i u vlasništvu je RH, veličine 2,1 ha. Procijenjena zahvaćenost parcele divljom deponijom iznosi cca 7400 m2 i visine je do 6 m. 20 dugih godina nitko nije vodio računa niti mario za sanaciju, niti razmišljao kako je stanovnicima u neposrednoj blizini deponije, koliko ruglo predstavlja za samo naselje i našu zajednicu. Kroz svakodnevni rad, vodimo računa o svim segmentima javnog života, pa tako i o našem okolišu, stoga smo sanaciju deponije prijavili na raspoložive natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Budući da je sama sanacija financijski izdašna za naš skromni, lokalni proračun, radove smo podijelili u 3 faze, te ove godine u svega nekoliko mjeseci proveli 2 faze sanacije, dok treću, ujedno i posljednju namjeravamo prijaviti na natječaj  u 2023. godini i provesti slijedeće godine.

Radovi na 1. fazi su okončani u ožujku 2022.g., nakon čega je uslijedila prijava na 2. fazu radova na ovogodišnji natječaj Fonda, a nakon odobrenja projekta uslijedili su i  sami radovi na sanaciji druge faze.

Radovi za 2. fazu su bili procijenjeni na 825.000,00 kn, no ostvarene su uštede prilikom sanacije te vrijednost konačnih radova iznosi 620.000,00 kn. Od ukupnog iznosa projekta, Fond je izdvojio  500.000,00 kn, a Općina Ernestinovo 120.000,00 kn, odnosno odobren nam je maksimalni iznos financiranja od strane Fonda.

Nakon završetka svih radova na sanaciji na vrhu brda  ćemo izgraditi sjenicu, posaditi stabla, ozeleniti padine i napokon imati sanjkalište za zimske radosti,  ugradit ćemo i  tobogan te urediti jedan mali, ali lijepi vidikovac s kojeg će se pružati pogled na našu sve ljepšu i uređeniju zajednicu, zajednicu koja diše, radi i živi za svoje mještane i njihove potrebe.