Održana je uvodna konferencija u sklopu projekta „Osnažene Ernestine III”

Uvodna konferencija u sklopu projekta „Osnažene Ernestine III”, održana je  17. studenog 2022. godine u Vijećnici Općine Ernestinovo s početkom u 10:30 sati u zgradi Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, Ernestinovo.

Projekt je financiran u punom iznosu 100% iz Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.Na dan 14.9.2022 godine potpisan je novi ugovor iz poziva “Zaželi”- Osnažene Ernestine III. Nositelj projekta je Općina Ernestinovo. Nastavljamo sa provedbom ovog iznimno potrebnog projekta i zaista se radujemo njegovom početku.

Tijekom listopada započeli smo s natječajem za zapošljavanje žena iz ciljne skupine.

Nakon toga slijedio je odabir kandidatkinja, kratko upoznavanje s obvezama pri radu i potpisivanje Ugovora o radu.

Korisnike smo počeli obilaziti od 1.11.2022. Cilj je poboljšati kvalitetu života starijim i nemoćnim osobama kroz zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Korisnici projekta su: osobe koje su napunile 65 godina na 1.11.2022 i starije. Iznimno osobe mlađe od 65 godina- osobe s invaliditetom koje to mogu dokazati rješenjem ili mišljenjem relevantnog tijela ili osobe koje imaju Potvrdu Centra za socijalnu skrb da spadaju u skupinu nemoćnih osoba.

Sve detalje o projektu možete dobiti u Općini Ernestinovo, na e-mail: projekti@ernestinovo.hr ili na broj telefona 270-225.

Vrijednost projekta je 986.023,75 kn

Trajanje projekta: 14.9.2022-14.5.2023

Žene zaposlene u sklopu projekta obilaze korisnike u trajanju od 6 mjeseci od 1.11.2022- 30.4.2023. Svakom kućanstvu dostavlja se mjesečni paket higijenskih potrepština u vrijednosti do 50,00 kn.