Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu  projekta „OSNAŽIVANJE TEŠKO ZAPOŠLJIVIH ŽENA OPĆINE ERNESTINOVO – OSNAŽENE ERNESTINE -FAZA II”

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-21-2 od 28. siječnja 2021. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiranju iz Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020., broj poziva UP.02.1.1.13.0374, uz odgovarajuću primjenu odredaba Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), načelnica Općine Ernestinovo raspisuje

 

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu  projekta „OSNAŽIVANJE TEŠKO ZAPOŠLJIVIH ŽENA OPĆINE ERNESTINOVO – OSNAŽENE ERNESTINE -FAZA II”

 

na radno mjesto:

Radnica za pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

 1. Mjesto rada: Na području Općine Ernestinovo, naselje Ernestinovo
 2. Broj traženih radnika: 1 radnica
 3. Predviđeno trajanje radnog odnosa je najduže 10 mjeseci
 4. Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
 5. Predviđena plaća: u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske
 6. Oglas vrijedi od: 6.7.2021. do 13.7.2021.
 7. Radno iskustvo: Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 8. Opis posla:

– pomoć u dostavi namirnica,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

– organiziranje prehrane,

– pomoć u održavanje čistoće stambenog prostora/domova i okućnica,

– pomoć pri oblačenju i svlačenju,

– briga o higijeni i osobnom izgledu,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,

 1. Uvjeti:

– punoljetnost

– status nezaposlene osobe

– završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje

 1. Način prijave

Uz vlastoručno napisanu i potpisanu prijavu (koja treba sadržavati ime i prezime, adresu prebivališta, oib, broj telefona te e-mail adresu ukoliko ju kandidatkinja ima) kandidatkinja je dužna priložiti:

– preslika važeće osobne iskaznice

– preslika isprave o najviše stečenom stupnju obrazovanja (svjedodžba ili jednakovrijedna isprava)

– dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda ili e-ispis – ne starije od datuma objave Oglasa)

potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (ne starija od datuma objave Oglasa.

 1. Broj korisnika i osposobljavanje

Zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest (6) krajnjih korisnika.

Projektom će se omogućiti povećanje znanja i vještina kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje, kako bi po završetku projekta kandidatkinje bile konkurentnije na tržištu rada.

Napomena:

Zaposlena kandidatkinja će obavezno pohađati i završiti program osposobljavanja.

 1. Testiranje

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi na intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Ernestinovo objavit će način i vrijeme održavanja intervjua.

 1. Dostava prijave

Potpunu prijavu o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana od dana objave u zatvorenoj koverti na adresu:

OPĆINA ERNESTINOVO,

VLADIMIRA NAZORA 64,

31215 ERNESTINOVO

“Oglas za prijem u radni odnos „OSNAŽIVANJE TEŠKO ZAPOŠLJIVIH ŽENA OPĆINE ERNESTINOVO – OSNAŽENE ERNESTINE -FAZA II – ne otvaraj.”

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Više informacija na poveznici:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=115001854

LISTA KANDIDATA- USMENI

Lista kandidata i poziv za intervju

Izvješće o provedenom postupku