Od 1. siječnja u Hrvatskoj pošti bez plaćanja naknade za račune koje ispostavlja Općina Ernestinovo

Sa željom da obveznicima plaćanja računa koje ispostavlja Općina Ernestinovo omogućimo plaćanje istih bez naknade prilikom obavljanja uplate (naknada za uslugu platnog prometa) Općina Ernestinovo i Hrvatska pošta dogovorile su poslovnu suradnju.

Temeljem predmetne poslovne suradnje obveznici plaćanja računa koje ispostavlja Općina Ernestinovo moći će u poštanskom uredu u Ernestinovu i Laslovu svakim radnim danom podmiriti račune koje ispostavlja Općina bez naknade. Trošak plaćanja navedene naknade umjesto mještana, u potpunosti preuzima općina.

Računi koje ispostavlja Općina Ernestinovo, a moći će se podmiriti bez naknade u Poštanskom uredu u Ernestinovu i Laslovu obuhvaćaju:

  • komunalnu naknadu
  • grobnu naknadu

Pojasnimo- do sada su naknadu za pružanje usluge plaćanja računa za komunalnu ili grobnu naknadu plaćali obveznici, a od sada će istu obvezu plaćati Općina Ernestinovo, što znači da kod plaćanja npr. uplatnice za komunalnu naknadu nećete platiti i dodatnu naknadu od 5kn/uplatnici.