Poziv za poljoprivredna gospodarstva Osječko-baranjske županije vezan za treći ciklus edukacija u 2020. – 2021. godini o uzimanju uzoraka tla i analizama

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Služba za stručnu podršku
– Područna jedinica Osijek zbog velikog interesa poljoprivrednika tijekom 2020. godine

ponovno organizira u veljači 2021. treći ciklus edukacije o uzimanju uzoraka tla i analizama širom Osječko-baranjske županije.

Edukacija se održava 24. veljače 2021. godine od 9 do 14 h za općine Šodolovci (Koprivna) – Ernestinovo na adresi
Koprivna – Društveni dom, Ruđera Boškovića 42. Predavački tim je  Klarić – Jurišić – Koturić.

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 28/18, 115/18, 98/19) fizičke i pravne osobe
upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su provoditi ispitivanje plodnosti tla (analize tla) na poljoprivrednom
zemljištu upisanom u ARKOD sustav te voditi evidenciju o primjeni gnojiva (mineralnih i organskih), poboljšivača
tla i pesticida.

Ispitivanje plodnosti tla u užem smislu podrazumijeva uzimanje uzoraka tla, analizu ili procjenu mehaničkog
sastava tla, agrokemijske analize tla i tumačenje rezultata sukladno Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja
poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ broj 47/19).

Raspored predavanja na području Osječko-baranjske županije nalazi se u privitku ovog Poziva.

Planirano vrijeme trajanja ove jednodnevne edukacije je pet sati, sa slijedećim temama:
– Propisi i obveze za korisnike poljoprivrednog zemljišta
– Pravilno uzimanje uzoraka tla
– Označavanje i dostavljanje uzoraka tla
– Značaj provedbe analize uzoraka tla
– Mjere očuvanja i popravka plodnosti tla

Poziv je upućen svim poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Ernestinovo s koji nisu prošli edukaciju tijekom 2020. godine.

Za planirane edukacije dobivena je suglasnost Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, a iste će biti
održane uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera.

Detalje možete vidjeti u Pozivu. Poziv za JLS_OBŽ u vezi edukacije o uzimanju uzoraka tla_treći ciklus_veljača 2021.