Objavljuje se natječaj za prodaju pokretnine- kamena kocka

Općinska načelnica objavljuje javni natječaj za prodaju pokretnina – kamene kocke sukladno Odluci o prodaji, KLASA: 940-01/20-06/1
URBROJ: 2158/04-02-20-1 od 16. studenog 2020.

Uvjete natječaja pročitajte u nastavku.

Javni natječaj – prodaja kocki

Izjava-ponuditelja-o-korištenju-osobnih-podataka

Obrazac za ponudu

Izjava-ponuditelja-o-prihvatu-uvjeta-natječaja

Zapisnik o otvaranju ponuda