Obavijest o provođenju jesenske deratizacije na području Općine Ernestinovo

Tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, Š. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Ernestinovo u periodu od 7. do 10. listopada 2019.g.

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

  • Trgovački naziv: BROMOTRID ŽITNI MAMAC PRO
  • aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon (0,005%)
  • otrovnost: biocid
  • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađa do prvog vremenski pogodnog termina.

Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Voditelj deratizacije: Ivan Pavoković, sanitarni tehničar (098 309 470)

za Pestrid d.o.o.
Ivan Pavoković, san.teh

PRILOZI

Obavijest_deratizacija_Općina Ernestinovo_01102019

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.