JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo

Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ernestinovo, raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo

 

  1. Viši referent/ica za opće poslove – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati službenika/icu moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

  • sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij ekonomskog, pravnog ili društvenog smjera
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • organizacijske sposobnosti
  • komunikacijske vještine
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na računalu

Detaljno o uvjetima natječaja pogledajte u dokumentima u nastavku:

JAVNI NATJEČAJ

Opis-poslova-i-podaci-o-plaći-viši referent za opće poslove

Poziv na testiranje i izvori za pisanu provjeru znanja