JAVNI NATJEČAJ za prijam namještenika u Vlastiti komunalni pogon Općine Ernestinovo na neodređeno vrijeme

Na temelju članaka 19. u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 1 12/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ernestinovo, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam namještenika u Vlastiti komunalni pogon Općine Ernestinovo na neodređeno vrijeme

Namještenik Vlastitog komunalnog pogona — 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 (slovima: tri) mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu:  punoljetnost  hrvatsko državljanstvo

  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

  • minimalno osnovna škola ili niža stručna sprema e po mogućnosti osposobljenost za rukovanje motornom kosilicom i trimerom/motornom pilom • vozačka dozvola B kategorije.

Vie detalja o Javnom natječaju nalazi se u prilogu:

Javni natječaj za prijam namještenika u Vlastiti komunalni pogon

PODACI-VEZANI-UZ-JAVNI-NATJECAJ-Opis-poslova-i-podaci-o-placi

Lista-kandidata-i-poziv-za-pisanu-provjeru-znanja

Izvješće s rang listom