Izbori za vijeća nacionalnih manjina, 5. svibnja 2019.