Završena 1. faza sanacije deponije u Laslovu

Kako bismo sanirali divlju deponiju građevinskog otpada u Laslovu, angažirali  smo tešku mehanizaciju  u vidu bagera i drobilice građevinskog materijala.

Naime, uz sam rub naselja Laslovo, nekoliko metara od zadnje kuće u Ulici Rudolfa Frančića nalazi se divlja deponija građevinskog otpada preostalog od obnove obiteljskih kuća nakon Domovinskog rata.

Iako je sanacija navedenog odlagališta bila planirana u samoj obnovi obiteljskih kuća, do danas nije provedena. 20 dugih godina nitko nije vodio računa niti mario za sanaciju, niti razmišljao kako je stanovnicima u neposrednoj blizini deponije, koliko ruglo predstavlja  za samo naselje. Kroz svakodnevni rad u proteklih 5 godina, vodimo računa o svim segmentima javnog života, pa tako i o našem okolišu.

Kako bismo sanirali navedenu deponiju  i uklonili ugrozu za stanovnike i okoliš, prijavili smo se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša, dobili odobrenje projekta te nakon izrade dokumentacije  krenuli u njegovu sanaciju. Zbog financijskog opsega projekta, projekt je podijeljen u 3. faze.

Radovi za 1. fazu su bili procijenjeni na 620.000,00 kn, no ostvarene su uštede prilikom sanacije te vrijednost konačnih radova prve faze iznosi 550.000,00 kn. Radovi su okončani prije svega nekoliko dana, a da ne mislimo stati  sa sanacijom ide u prilog činjenica da smo drugu fazu radova prijavili na novo raspisan ovogodišnji natječaj Fonda u veljači. Nadamo da ćemo dobiti sredstva Fonda  i za nastavak radova na drugoj fazi, dok je plan treću fazu i to završnu izvesti 2023. godine.

Nakon okončanja svih radova, sanirano divlje odlagalište privest ćemo svrsi, te tako na vrhu izgraditi sjenica, posaditi nekoliko stabala, ugraditi toboganom s vrha brda prema dolje, odnosno urediti jedan mali, ali lijepi vidikovac na prekrasni okoliš koji nas okružuje!

Od ukupnog iznosa projekta Fond za zaštitu okoliša izdvojio je 440.000,00 kn, a Općina Ernestinovo 110.000,00 kn, odnosno odobren nam je maksimalni iznos financiranja od strane Fonda. Nadzor od strane Fonda prošao uz pohvale i bez ijedne primjedbe!!