Uređene otresnice

Kako bismo uredili ruralnu  infrastrukturu koju svakodnevno koriste naši poljoprivrednici, izgradili  smo  5 asfaltnih otresnica na području naše općine.

Uređenjem otresnica uz županijske i nerazvrstane ceste nasipavanjem tucanika i izvođenjem asfaltnog sloja, smanjuju se  nanosi blata na prometnice, te povećava prometna  sigurnosti  na cestama u vrijeme poljoprivrednih radova.

Po prioritetu, nastaviti ćemo svake godine s izgradnjom asfaltnih otresnica te ih predati našim poljoprivrednicima na uporabu.

Vrijednost radova iznosi 585.000,00 kn, a radove su  sufinancirale Osječko-baranjska županija i Općina Ernestinovo u istim omjerima.