Za kućanstva – žute kante za plastiku

Kako biste ispred kućnog praga svaki prvi petak u mjesecu mogli odložiti plastiku za recikliranje, u  sklopu projekta „Nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada“,  Općina Ernestinovo je nabavila žute kante za odvojeno prikupljanje plastike.  Ukupna vrijednost nabavljenih kanti je 161.500,00 kn. Fond za zaštitu okoliša sufinancira nabavku kanti sa 85%, odnosno 137.275,00 kn, dok je Općina Ernestinovo izdvojila iz vlastitih sredstava 24.225,00 kn.

Molimo mještane da koriste žute kante, odvajaju otpad  i recikliraju ga,  jer tako pridonose zaštiti okoliša. Plastična ambalaža se odvojeno skuplja i u žutim spremnicima postavljenim na javnim površinama (eko otoci) te u reciklažnom dvorištu.

Podjela kanti je u tijeku te se planira završiti do kraja idućeg tjedna.

Čuvajmo svi zajedno svoj okoliš, čuvajmo ga za našu djecu…