Sanacija divljih odlagališta na području Općine Ernestinovo

U proteklom razdoblju sanirali smo veći dio divljih odlagališta na području Općine Ernestinovo, za što su izdvojena značajna sredstva iz proračuna. Neodgovorni pojedinci, nažalost, nepropisno su odlagali otpad na za to nepredviđenim mjestima u okolišu.
Obveza svake jedinice lokalne samouprave je da donese Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada kao i odluke o komunalnom redu. Sukladno tome prekršajno su prijavljeni i procesuirani pojedinci te im je izrečena novčana kazna.

Odlukom su propisane maksimalne prekršajne novčane kazne za obveznike uklanjanja nepropisno odbačenog otpada. Za pravnu osobu kao obveznika uklanjanja otpada to je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn i za fizičku osobu obveznika uklanjanja otpada to je 2.000,00 kn.

Nadamo se da ovakvih pokušaja onečišćenja okoliša i ugrožavanja zdravlja naših mještana više neće biti, a ukoliko ih bude počinitelji će također biti sankcionirani.

Cilj nam naravno nije sankcionirati niti kažnjavati naše mještane i pojedince iz okolnih općina koje odbacuju otpad u okoliš, već potaknuti ih da to više ne čine kako bismo sačuvali naš okoliš od onečišćenja. Upravo stoga započeli smo i edukacijski proces o zaštiti okoliša u našim vrtićima i školama, te proveli akciju Zelena čista u koju su se uključili mnogobrojni mještani, udruge, te djeca iz škole i vrtića.

Vas mještane pozivamo da se uključite u odgovorno odvajanje otpada. Koristite svoje plave kante i vrećice, odlažite otpad propisno, jer tako čuvate okoliš i planet Zemlju za naše buduće generacije i za našu djecu!!!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.