Održana terenska vježba civilne zaštite “Sigurnost i zaštita građana – Ernestinovo 2018.”

Tema vježbe je bila aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području Općine Ernestinovo na provođenju mjera zaštite i spašavanja u slučaju požara na spremniku ukapljenog naftnog plina u skladištu i punionici plina pravne osobe Petrol d.o.o. u naselju Divoš.

Vježba se organizirala kao nadogradnja provedbe osposobljavanja snaga sustava civilne zaštite lokalne razine: ukupna spremnost stožera, operativnih snaga kao i postrojbe civilne zaštite u suradnji s drugim sudionicima na vježbi.

Općine imaju zakonsku obvezu organizirati vježbe civilne zaštite jednom u 2 godine. Ova je bila prva pokazna vježba na području naše općine.

CILJ I ZADAĆE VJEŽBE

  • provjera predloženih mjera i rješenja iz planova civilne zaštite
  • uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti organiziranih snaga sustava civilne zaštite
  • provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima
  • provjera koordinacije svih sudionika sustava civilne zaštite
  • provjera dostatnosti i izgradnja nedostajućih kapaciteta i sposobnosti,
  • podizanje razine sigurnosti mještana

U organizaciji, pripremi i izvođenju vježbe su sudjelovali Petrol d.o.o., Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek, MUP PU Osječko-baranjska, Zavod za hitnu medicinu OBŽ, HGSS stanica Osijek, DVD Ernestinovo, DVD Laslovo, Stožer civilne zaštite Općine Ernestinovo, Gradsko društvo Crvenog križa Grada Osijek, volonteri iz udruge UHDDR Općine Ernestinovo i Općina Ernestinovo.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.