Odobren projekt “Rekonstrukcija ceste u Vinogradskoj ulici u Laslovu”

Postojeća nerazvrstana cesta u Vinogradskoj ulici u Laslovu u izuzetno je lošem stanju, dvosmjerna je, te se nalazi u centru naselja. Uz cestu se nalazi Park hrvatskih branitelja te će se graditi dječje igralište. Postojeći kolnik je na manjem djelu od tucaničkog zastora, a velikim djelom napravljen je od kamenih kocki i zemlje. Tijekom kišnih razdoblja mještanima i sudionicima prometa je otežan prolazak, budući da cijela cesta bude prekrivena blatom i udarnim rupama ispunjenim vodom.

Kako bismo mogli rekonstruirati nerazvrstanu cestu izradili smo projektno-tehničku dokumentaciju i ishodili građevinsku dozvolu.
Projekt smo prijavili na natječaj Ministarstvo graditeljstva, te nam je odobreno 225.000,oo kn, a ostatak od 275.000,oo kn osigurati će Općina Ernestinovo iz vlastitih sredstva. Procijenjena vrijednost rekonstrukcije ceste je 500.000,oo kn

Rekonstrukcijom nerazvrstane ceste u Vinogradskoj ulici znatno će se unaprijediti sustav prometne infrastrukture, podići razina sigurnosti i udobnosti u prometu, razina komunalnih usluga i pružiti zadovoljavajući standard lokalnom stanovništvu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.