Objavljuje se natječaj za prodaju pokretnine- kamena kocka

Općinska načelnica objavljuje javni natječaj za prodaju pokretnina – kamene kocke sukladno Odluci o prodaji, KLASA: 940-01/20-06/1
URBROJ: 2158/04-02-21-1 od 26. ožujka 2021.

Uvjete natječaja pročitajte u nastavku.

Javni natječaj

Odluka o prodaji

Izjava-ponuditelja-o-prihvatu-uvjeta-natječaja

Izjava-ponuditelja-o-korištenju-osobnih-podataka

Obrazac za ponudu

Odluka o odabiru – kocke