OBJAVA BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IZBORI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 7. SVIBNJA 2023.

Birači, pripadnici nacionalnih manjina za koje se provode izbori iz navedenih Odluka, mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, odnosno Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuda i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ .

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, a posebno oni koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti neposredno u nadležnom upravnom tiielu županije, odnosno Grada Zagreba koje vodi registar birača ili putem sustava e-Gradani.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOPUNU ILI PROMJENU ISTJEČE

U SRIJEDU 26. TRAVNJA 2023.

 

Nadležna upravna tijela županija, odnosno Grada Zagreba koja vode registar birača objavit će vrijeme, mjesto i način rada radi podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili promjenu podataka upisanih u registar birača.

Skreće se pozornost biračima da na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina mogu glasovati samo u miestu svog prebivališta te da se na dan izbora ne mogu iziašniavati o svoioi nacionalnoi pripadnosti.

S obzirom da se izbori provode po osnovi nacionalne pripadnosti, birači pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se održavaju izbori i koji imaju važeću osobnu iskaznicu, ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača dostavljenim na biračka mjesta.

Iznimno, osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 i slijedom toga izmijenjen Zakon o osobnoj iskaznici, smatraju se važećim pa će birači kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. biti u popisu birača.

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta birača.

Biraču će se izdati onoliko potvrda koliko se vrsta izbora provodi n nje ovom biračkom mjestu.