Kontakt podaci ( radi provjere i dopune podataka u Registru birača)

Na zadnji dan roka predaje kandidacijskih lista odnosno kandidatura na području Osječko-baranjske županije osigurati će se dežurstvo od 7,30 do 24,00 sata ovlaštenih službenika Upravnog odjela za opću upravu, za slučaj potrebe za usklađivanjem podataka u Registru birača, i to:

  • Osijek, Županijska 4, tel. 031/221-670 (Viktorija Raič, Dijana Salaj i Monika Baban Broder)
  • Beli Manastir, Trg slobode 32, tel. 031/496-478 (Stjepan Knežević i Kata Vinojčić)
  • Đakovo, Vij. K. A. Stepinca IO, tel. 031/496-489 (Anica Kolak i Mirjana Jurišić)
  • Našice, Trg dr F. Tuđmana 7, tel. 031/496-445 (Dragica Čorić i Nada Pavlović) Valpovo, Park Petra Krešimira IV br. 1, tel. 031/496-415 (Sandra Sabolić i Marta Slamek).

Ujedno dostavljamo kontakt podatke Upravnog odjela za opću upravu Osječko-baranjske županije, telefoni: 031/221-670 i 031/221-673; e-mail adresa: opca.uprava@obz.hr, Osijek, Županijska 4.

Kontakt podaci Upravnoga odjela za opću upravu