Jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica porasta cijena

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je uvjete za jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica porasta cijena. Detalje možete pročitati u dokumentima na dnu stranice.

Tko ima pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?

• korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko
primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od
4.360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje
postoji obveza osiguranja
• korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i
mirovina iz inozemstva*, ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici
Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna
• korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u
inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?

• korisnici koji primaju samo inozemnu mirovinu
• korisnici koji žive izvan Republike Hrvatske (nemaju prebivalište u RH)
• korisnici koji su zaposleni (obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja)
• korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Kako predati dokaz o visini inozemne mirovine?

Dokaz (potvrdu) o iznosu mirovine i Tiskanicu za dostavu podataka
o visini inozemne mirovine korisnici mogu dostaviti putem online
obrasca, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a.

Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili
pravo na inozemnu mirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini
inozemne mirovine trebaju označiti polje – Izjavljujem da ne primam
inozemnu mirovinu i dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno
područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a.

Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 30. studenoga 2022.

mirovinsko.hr

Kada započinje isplata jednokratnog novčanog primanja?

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit
će se u listopadu 2022.

Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine jednokratno novčano
primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2022.

Tiskanica-za-dostavu-podataka-o-visini-inozemne-mirovine-INFLATORNI-dodatak

B2-PRINT-16-09-2022-sivi

HZMO_isplata JNP_rujan 2022_općine, gradovi, županije