JAVNI POZIV ZA EDUKACIJU STANOVNIKA OPĆINE ERNESTINOVO O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Pozivamo sve mještane Općine Ernestinovo da poslušaju predavanje Ravnateljstva civilne zaštite o uzrocima i vrstama opasnosti koje mogu izazvati veliku nesreću ili katastrofu.

 

CILJ EDUKACIJE
Cilj edukacije građana je educiranje o uzrocima i vrstama opasnosti koje mogu izazvati veliku nesreću ili katastrofu, sa posebnim naglaskom na opasnosti u mjestu u kojem žive i rade sukladno Procjeni rizika. Nadalje je cilj educiranja o tome kako se pripremiti za slučaj opasnosti, kako prepoznati ili dobiti informaciju o opasnosti, što i kako činiti u slučaju prijetnje od nastanka opasnosti, tijekom trajanja opasnosti te nakon prestanka opasnosti, kako i koje mjere osobne i uzajamne zaštite provoditi, koje postupke samopomoći i uzajamne pomoći provoditi i na koji način, te od koga i kako zatražiti pomoć.

 

CILJANA SKUPINA
Polaznici edukacije su punoljetne i poslovno sposobne osobe

 

MJESTO ODRŽAVANJA EDUKACIJE

Edukacija će se održati 10.4.2024. u DVD Ernestinovo u 16:00 sati.

 

SADRŽAJ EDUKACIJE

  • općenito o sustavu civilne zaštite,
  • zaštita i spašavanje od prirodnih nesreće,
  • zaštita i spašavanje od civilizacijskih nesreća i tema od značaja za lokalno područje.

NOSITELJI PRIPREME, ORGANIZACIJE I PROVEDBE
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo civilne zaštite i Općina Ernestinovo.

Brošura za građane

Obavijest JLS- edukacija građana