JAVNI POZIV na prijavu djece za dodjelu božićnih poklon paketa

Općina Ernestinovo poziva sve zainteresirane roditelje djece od rođenja do zaključno 4. razreda osnovne škole s prebivalištem na području Općine Ernestinovo da ispune Zahtjev i prateću Izjavu, sve kako bi malim znakom pažnje razveselili djecu povodom obilježavanja predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana.

Djecu koja su upisana u Dječji vrtić Ogledalce ili osnovnu školu na području Općine Ernestinovo nije potrebno prijavljivati za božićni poklon, ona su već obuhvaćena temeljem evidencije Općine Ernestinovo.

Prijavu na obrascu u prilogu molimo dostaviti do petka, 18.12.2020., na e-mail adresu: projekti@ernestinovo.hr ili osobno u općinsku pisarnicu na adresu:

OPĆINA ERNESTINOVO

Vladimira Nazora 64,

31215 Ernestinovo

Uz ispunjen obrazac zahtjeva za prijavu djece za prigodne božićne poklon paketiće potrebno je priložiti:

– presliku osobne iskaznice roditelja (dovoljno jednog od roditelja, obostranu),

– izjavu roditelja da dijete živi na području Općine Ernestinovo(izjava je sastavni dio obrasca Zahtjeva)

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama molimo obratite se na broj 031/270-225

Zahtjev za božićni paketić