Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ernestinovo.

 

Javni natječaj se raspisuje za zakup poslovnog prostora kako slijedi:

Zgrada u vlasništvu Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, a koja je upisana u zk. ul. 404, k.o Ernestinovo, kč.br. 269, u naravi:
    prostor ulaza u zgradu Općine Ernestinovo, veličine 9 m2 ( od ulaza do stepeništa, s desne strane do staklenih vrata ulaska u unutarnje prostorije Općine, s lijeve strane do zida), a kako je označeno na skici prostora zgrade Općine Ernestinovo koja čini dio ovog natječaja.

Način prijave te natječajne uvjete molimo pročitajte u Odluci:

Natječaj za zakup poslovnog prostora 2020.