JAVNI NATJEČAJ za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo na određeno vrijeme

Na temelju članaka 19. u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ernestinovo, raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo na određeno vrijeme

 

  1. Viši računovodstveni referent – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme od 12 mjeseci – vježbenik

 

Javni natječaj (1)

PODACI VEZANI UZ JAVNI NATJEČAJ

Poveznica na oglas: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8320513.html

LISTA KANDIDATA I POZIV NA TESTIRANJE ZA VIŠI RAČUNOVODSTVENOG REFERENTA

Izvješće s rang listom 2021 viši računovodstveni referent