JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA ORGANIZACIJU UGOSTITELJSKIH USLUGA I ZABAVNOG PROGRAMA U SKLOPU 51. KIPARSKE KOLONIJE ERNESTINOVO 2024. GODINE

Raspisuje se natječaj za davanje na korištenje javne općinske površine za djelatnost pružanja
ugostiteljskih usluga i zabavnog programa za vrijeme održavanja 51. Kiparske kolonije Ernestinovo.
Lokacija: Park skulptura u Ernestinovu, pored pozornice
Površina: 600 m 2
Vrijeme trajanja zakupa: od 28. srpnja 2024. godine do 3. kolovoza 2024. godine

Jamčevina: 200,00 €
Početna cijena: 800,00 €
Plaćanje: 200,00 € plaćanje unaprijed, ostatak do 15. kolovoza 2024. godine

Puni tekst Javnog natječaja:

Javni-natjecaj-za-zakup-satora-u-sklopu-51.-Kiparske-kolonije-Ernestinovo-2024.godine

Obrazac-ponude-za-šator-2024. godina