Javni natječaj za davanje na korištenje javne površine za organizaciju ugostiteljskih usluga i zabavnog programa u sklopu 50. Kiparske kolonije Ernestinovo 2023.godine

Više o detaljima natječaja na slijedećoj poveznici :

Javni natječaj za zakup šatora u sklopu 50. Kiparske kolonije Ernestinovo 2023.godine

Obrazac ponude za zakup šatora- Kiparska kolonija 2023.godina

Obrazac ponude za zakup šatora- Kiparska kolonija 2023.godina