Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo – javna rasprava i izvješće o javnoj raspravi

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), općinska načelnica objavljuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo

Izvješće se objavljuje na mrežoj stranici Općine Ernestinovo, na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te na oglasnoj ploči Općine Ernestinovo.

Izvješće je objavljeno dana 20. siječnja 2020.

Izvješće možete pročitati u nastavku:

Izvješće o Javnoj raspravi_II ID Ernestinovo.pdf

 

Objava javne rasprave

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo (Službeni glasnik Općine Ernestinovo, broj 9/19), općinska načelnica Općine Ernestinovo

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo

  1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo trajat će od 16.12.2019. do 23.12.2019. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo u prostorijama Općine Ernestinovo svaki radni dan od 9:00 do 13:00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.
  2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati dana 18.12.2019. (srijeda) u 10.00 sati u vijećnici Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, Ernestinovo.
  3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te mjesnim odborima.
  4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 23.12.2019. godine na adresu Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo.
  5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Općinska načelnica

Marijana Junušić, univ. spec. oec.

 

PRILOZI

Objava javne rasprave IDPPUO Ernestinovo 2019.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.