Europski socijalni fond odobrio projekt „Festival multikulturalnosti – razvojem interkulturalnih kompetencija do umijeća komuniciranja“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata prijavljenih na otvoren poziv „Unaprjeđenje pismenosti-temelj cjeloživotnog učenja“, objavljenog u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“ koji se financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda, dana 30. listopada 2017.g. donijelo Odluku o financiranju 21 projekta ukupne vrijednosti 26.775.000,00 kn.

Među odabranim projektima je i projekt „Festival multikulturalnosti – razvojem interkulturalnih kompetencija do umijeća komuniciranja“ kojeg je u travnju ove godine Osnovna škola Laslovo sa projektnim partnerima OŠ Dežanovac, OŠ Kistanje, Pučko otvoreno učilište Vinkovci i Općinom Ernestinovo prijavilo na predmetni Poziv. Projekt je dobio visokih 102,5 bodova i bit će financiran u stopostotnom iznosu prihvatljivih troškova, u visini 1.495.628,52 kn.

Svrha projekta je razvoj interkulturne pismenosti učenika triju osnovnih škola (Laslovo, Dežanovac, Kistanje), kako bi se kod učenika razvile kompetencije neophodne za cjeloživotno učenje. Ovim projektom će se, stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika, kao i nabavkom suvremene opreme za provođenje integrativne i interaktivne nastave, unaprijediti nastavničke kompetencije i razvojni potencijal škola za rad na razvoju interkulturne pismenosti učenika.

Kroz projektnu aktivnost Razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti iz područja interkulturne pismenosti, kroz neposredan rad sa učenicima razvit će se novi kurikulumi za izvannastavne aktivnosti usmjerene na razvoj interkulturne pismenosti, a što izravno doprinosi povećanju kompetencije učenika neophodnih za cjeloživotno učenje.

Ciljne skupine u projektu su: učenici triju partnerskih osnovnih škola i odgojno-obrazovni djelatnici. Obzirom da projektni partneri djeluju u multikulturnim sredinama, ideja za projekt nastala je zahvaljujući uočavanju i prepoznavanju zajedničkog problema s kojim se škole suočavaju u svom redovnom radu – nedostatnom razinom interkulturne pismenosti učenika. Unapređenjem interkulturne pismenosti učenika, te promicanjem međukulturalnog dijaloga, projekt će doprinijeti promicanju svijesti o potrebi uzajamnog poštivanja i uvažavanja, razumijevanja i tolerancije, te postizanju čvršće kohezije među učenicima.

Razvojem interkulturnih kompetencija učenici izgrađuju temelje za cjeloživotno učenje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.