BESPLATNE PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU – SREDNJOŠKOLCI, POZOR!!

Općina Ernestinovo i ove godine organizirat će besplatne pripreme za državnu maturu za sve zainteresirane učenike srednjih škola s područja Općine Ernestinovo.

Pripreme će se odvijati u učilištu u Osijeku uz iznimno kvalitetne predavače.

Ovim putem molimo sve zainteresirane učenike da se jave do 05.01.2023.g. na jedan od slijedećih načina:
– na službenu mail adresu projekti@ernestinovo.hr
– ili osobnim dolaskom u općinsku upravu, V. Nazora 64, Ernestinovo

Prilikom prijave potrebno je naznačiti ime i prezime učenika, kontakt telefon, e-mail adresu, naziv škole koju učenik pohađa i navesti dva predmeta po izboru za koje se želi pripremiti (naznačiti koji je predmet prioritet) te dali bi pohađali pripreme za razinu A ili B.

Svi učenici koji se prijave dužni su redovito dolaziti na pripreme koje će se odvijati u učilištu u Osijeku.

Svrha organizacije besplatne pripreme za državnu maturu je olakšati našim srednjoškolcima polaganje državne mature, a samim time i postizanje boljih rezultata.
Prijavite se, počnite na vrijeme s učenjem, pripremom i uz stručne predavače umanjite svoju brigu i stressss .