Afrička svinjska kuga u našoj blizini- pomozimo ju spriječiti!

Prenosimo važne informacije HAPIH-a (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu) i Ministarstva poljoprivrede RH.

SOS telefon Ministarstva poljoprivrede RH: 099/439 2507

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane: 01/6443 540

HAPIH-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu: 031/275 200

https://www.hapih.hr/africka-svinjska-kuga/aktualno/

Afrička svinjska kuga (ASK) je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost može doseći i 100%.  Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, već isključivo za domaće i divlje svinje. Uzročnik bolesti je DNA virus s ovojnicom koji spada u rod Asfivirusa iz porodice Asfarviridae.
Divlje svinje su glavni izvor zaraze za domaće svinje, a virus je izrazito otporan na vanjske uvjete i ostaje dugotrajno prisutan u okolišu na zaraženom području.

Do danas nije razvijeno cjepivo protiv ASK te nema drugog načina iskorjenjivanja u slučaju pojave ASK, osim provedbe strogih mjera kontrole, uključujući usmrćivanje domaćih svinja na zaraženim gospodarstvima. 

Na današnjoj županijskoj koordinaciji Osječko-baranjske županije objavljeno je da:

do 31.10. 2023. svi posjednici svinja 0., 1., i 2. kategorije MORAJU izvršiti klanje svinja i preradu svinjskog mesa, u suprotnom gube pravo na naknadu štete.

Prekategorizacija gospodarstava u višu kategoriju moguća je uz ispunjavanje potrebnih uvjeta do 31.10.2023.

 

Od najvažnijih mjera pri sprečavanju afričke svinjske kuge izdvajamo sljedeće:

  • strogo pridržavanje propisa o označavanju, premještanja i prometu životinja
  • svi posjednici svinja moraju osigurati da se domaće svinje drže na način kojim je u potpunosti onemogućen svaki izravan i neizravan kontakt domaćih svinja s divljim životinjama
  • zabranjeno je pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ako se svinje drže u prostoru ograđenom dvostrukom ogradom
  • veterinaru je potrebno prijaviti svaku svinju koja pokazuju znakove bolesti, uginuća domaćih svinja i nađenih uginulih divljih svinja
  • obavezno je testiranje uzoraka organa uginulih domaćih i divljih svinja radi isključivanja ASK
  • posjednici svinja moraju osigurati neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda nastalih tijekom klanja svinja za vlastite potrebe u skladu s posebnim propisima.

 

 

Letak-Africka-svinjska-kuga

Letak Africka svinjska kuga

Letak Biosigurnost EFSA-Infografika-o-africkoj-svinjskoj-kugi

KORISNI LINKOVI: