SADNJA STABALA NA JAVNIM POVRŠINAMA

S dobrim praksama vrijedi nastaviti pa smo tako i ove godine obavili sadnju stabala na javnim površinama, a sve kako bismo oplemenili i ozelenili naš okoliš, naša naselja i samim time utjecali i na
poboljšanje kvaliteta zraka i života u našoj zajednici.