VAŽNO: Promijenjen IBAN Općine Ernestinovo

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Ernestinovo promijenila broj transakcijskog računa i poslovnu banku.

Od 1.1.2024. Općina Ernestinovo korisnik je Hrvatske poštanske banke d.d.

Sva plaćanja koja ste do sada vršili na stari broj računa HR1425000091811100000 otvoren u Addiko bank d.d. potrebno je u buduće vršiti na novi broj računa IBAN HR5223900011811100000 otvoren u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.

Napomena:

Evidentirajte promjene u Vašim poslovnim bazama.
Evidentirajte promjenu ako ste korisnik Internet bankarstva.

OPĆINA ERNESTINOVO