USKORO NOVE STAZE U PARKU U SREDIŠTU ERNESTINOVA

Na natječaj LAGA Vuka-Dunav prijavili smo projekt izgradnje staza u parku u središtu Ernestinova (kraj crkve) krajem 2022. godine, a kao odgovor na našu prijavu dobili smo pozitivnu odluku o odobrenju što znači da su nam odobrena bespovratna EU sredstva i da uskoro krećemo i u samu izgradnju.
U navedenom parku smo prije dvije godine postavili skulpture naive, zasadili stabla i izgradili cikloturističko odmorište. Prošle godine postavili smo novu rasvjetu, a sve kako bismo ambijentalno naglasili već postavljene drvene skulpture te na taj način doprinijeti njihovoj vidljivosti i poboljšanju turističke ponude kontinentalnog turizma.
U parku, uz staze ćemo postaviti i komunalnu opremu u vidu klupa i koševa te time završit cjelokupno uređenje parka koji će stasati i u kojem će uživati kako sadašnje tako i sve buduće generacije.
Ukupna vrijednost projekta je 44.941,89 eura (338.614,67 kn), a za projekt smo ostvarili maksimalno moguća bespovratna sredstva u iznosu od 24.228,45 EUR-a, odnosno 182.549,22 kn.