Sufinanciranje prijevoza za studente s područja  Općine Ernestinovo

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 27.rujna 2022.godine, donijelo je Odluku o sufinanciranju prijevoza za studente s područja  Općine Ernestinovo.

 

Dokumenti koje će Općina Ernestinovo tražiti za uplatu na račun su slijedeći:

1. Potvrda o upisu u akademsku godinu 2023./2024.

2. Preslika osobne iskaznice

2. Preslika tekućeg računa

Dokumentacija se može dostaviti osobno, dolaskom na adresu Općine Ernestinovo ili na e- mail: naplata@ernestinovo.hr.