Sigurnosno-preventivna akcija Biciklirajmo sigurno Općinom Ernestinovo

Postaja prometne policije Osijek u suradnji s Općinom Ernestinovo dana 18. travnja
2023. godine provest će sigurnosno-preventivnu akciju edukacije biciklista i provjeru
ispravnosti bicikala, u vremenu od 10:00 do 12:00 sati  u Ernestinovu, ispred zgrade
Općine.
Policijski službenici će sve prisutne educirati o najčešćim greškama vozača bicikla u
prometu te dati savjete o pravilnom sudjelovanju u prometu.

U svrhu postizanja bolje vidljivosti, ispravnosti i općenito sigurnosti prometa biciklista,
Općina Ernestinovo je za one koji pristupe edukaciji policije osigurala prigodan dar –
komplet svjetala za bicikl.

Uz navedeno sve zainteresirane će se educirati i o pravilnom sudjelovanju u prometu
s osobnim prijevoznim sredstvima – električnim romobilima.

Policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika PU Osječko-baranjske će
promovirati i kampanju Policijske akademije Postani policajac/policajka i
kampanju Ministarstva pravosuđa i uprave Postani pravosudni policajac/policajka.