Raspored odvoza glomaznog otpada i rada mobilnog reciklažnog dvorišta u 2022

Kao i prethodnih godina mještani Općine Ernestinovo imaju mogućnost iznošenja glomaznog otpada ispred svojih domova na određene datume u godini. Moguće je da se otpad ne pokupi uvijek u jednom danu zbog veće količine odloženih stvari tako da Vas molimo za strpljenje.

Također koristite mogućnost odlaganja razvrstanog otpada koji je moguće reciklirati u mobilnom reciklažnom dvorištu. Stvari koje se prikupljaju. U  reciklažno dvorište tri puta u godini možete donijeti sortiran otpad koji se reciklira. U mobilnom reciklažnom dvorištu koje tvrtka Unikom d.o.o dovozi na određene datume i na navedene lokacije, nalaze se spremnici u koje je potrebno ubaciti sortirani otpad namijenjen za recikliranje.

Raspored odvoza glomaznog otpada i mobilna reciklažna dvorišta 2022.

Osim ovog načina reciklaže našim mještanima dostupni su Eko otoci u našoj općini te reciklažno dvorište u Antunovcu u kojima svakodnevno mogu odložiti otpad namijenjen za recikliranje. Također tvrtka Unikom d.o.o. svakog prvog petka u mjesecu ispred kućnog praga odvozi sortirani papir i plastiku.

U 2021. godini svim kućanstvima u Općini Ernestinovo podijeljeni su i kućni komposteri te Vas molimo da svoj bio otpad odlažete u njih kako bismo zajedno doprinijeli našoj zelenijoj budućnosti.

Letak sa smjernicama o postupku kompostiranja preuzmite ovdje:

LETAK KOMPOST: Letak Kompost 2021

više možete pročitati na: https://www.ernestinovo.hr/usluge/odvoz-i-recikliranje-otpada/