PREVENCIJA ŠIRENJA KORONAVIRUSA COVID-19

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je globalnu pandemiju zbog širenja novog koronavirusa.

Molimo mještane da se pridržavaju smjernica i uputa Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo s ciljem prevencije širenja bolesti uzrokovane novim koronavirusom COVID-19. Na web stranicama Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objavljuju se najnovija saznanja o novom koronavirusu:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo: https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/

Ministarstvo zdravstva RH: https://zdravlje.gov.hr/corona-virus-i-mjere-prevencije/4952

Napomena: Preporuke se mogu promijeniti u skladu s epidemiološkom situacijom! Ažurirani podaci vezano uz koronavirus, kao i mjere zaštite zdravlja pučanstva svakodnevno se objavljuju na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i HZJZ-a.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.