Predana još 2 projekta na natječaj

Općina Ernestinovo na Javni poziv za izradu projektne dokumentacije koji su raspisali Regionalna razvojna agencija Osijek i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU predala je 2 projekta.

Prvi se odnosi na izradu projektne dokumentacije za nerazvrstanu cestu u Školskoj ulici u Laslovu uključujući i most preko rijeke Vuke. Projekt izrade projektne dokumentacije vrijedan je oko 130.000,00 kuna.

Druga projektna prijava odnosi se na izradu projektne dokumentacije za biciklističko-pješačke staze naselja Laslova. Vrijednost izrade dokumentacije je oko 205.000,00 kuna.

MRRFEU sufinancira izradu projektne dokumentacije sa 90%, dok će ostalih 10% sufinincirati Općina Ernestinovo.
Kako bismo mogli izgraditi ili popraviti našu infrastrukturu, prvo moramo pripremiti projekte te ishoditi građevinsku dozvolu. Nakon ishođenja građevinske dozvole, predmetne infrastrukturne projekte planiramo prijaviti na natječaje EU fondova ili resornih ministarstava.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.