POTPISANA DVA VRIJEDNA UGOVORA – UGOVOR ZA PROJEKTIRANJE II. FAZE KANALIZACIJE OPĆINE ERNESTINOVO I UGOVOR ZA IZGRADNJU VODOOPSKRNOG SUSTAVA U NASELJU ERNESTINOVO

Dana 05. lipnja 2020. imala sam čast u ime Općine Ernestinovo prisustvovati potpisivanju 2 ugovora za našu općinu, prvi za vodoopskrbu u naselju Ernestinovo, a drugi za projektiranje II. faze kanalizacijskog sustava, što znači da se kreće s izradom dokumentacije za preostalu neizgrađenu kanalizacijsku mrežu naselja Divoš, Laslovo i Ernestinovo.

Nakon što se izradi projektna dokumentacija i ishodi građevinska dozvola, moći će se krenuti u radove na izgradnji preostale kanalizacijske mreže u našim naseljima.

Vrijednost ugovora za projektiranje II. faze kanalizacije cjelokupne aglomeracije u koju spada i naša općina je oko 15 milijuna kn (za općinu Ernestinovo projektiranje iznosi oko 500.000,00 kn), a vrijednost ugovora za izgradnju vodoopskrbnog sustava u naselju Ernestinovo 20 milijuna kn.

Ovim putem ističemo zahvalu generalnom direktoru Hrvatskih voda g. Đurokoviću, direktoru Hrvatskih voda Osijek g. Kovačeviću, našem županu Osječko-baranjskom Ivanu Anušić, ministru g. Ćoriću i direktoru Vodovoda Osijek g. Jukiću na odobrenju ovih iznimno važnih kapitalnih projekata za našu zajednicu te našoj Vladi RH na čelu s Andrejom Plenković na kontinuiranoj potpori našem radu i zalaganju, našim razvojnim projektima.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.