Osnažene Ernestine faza II

 

Naziv projekta: Osnaživanje teško zapošljivih žena Općine Ernestinovo- Osnažene Ernestine faza II

Kodni broj: UP 02.1.1.13.0374

Nositelj projekta: Općina Ernestinovo

Trajanje projekta:  18. mjeseci – 1.3.2021.-1.9.2022.

Vrijednost projekta: 1.856.700,00 HRK

projekt je u punom iznosu financiran iz Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Detalji o projektu: Projekt je  u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

  • Kroz projekt je zaposleno 20 žena koje skrbe o starijim i nemoćnim osobama sa područja Općine Ernestinovo kroz 12 mjeseci.
  • Korisnicima se kroz 12 mjeseci dostavlja mjesečni paket higijenskih potrepština.
  • Žene prolaze edukaciju i stječu Javnu ispravu s pravom upisa u radnu knjižicu

Kontakt osoba:  

Maja Bračun, voditelj projekta
E-mail: projekti@ernestinovo.hr
Tel: 031/270-225
Web: www.ernestinovo.hr

Link: 

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr/

NOVOSTI VEZANE UZ PROJEKT OSNAŽENE ERNESTINE FAZA II